Make your own free website on Tripod.com

SPITALUL DE BOLI CRONICE PETRILA

Conditii de internare
Home
Informatii publice
Contact
Servicii medicale oferite
Pachetul de servicii contractat cu Casa de Asigurari de Sanatate
Tarif pe zi spitalizare
Conditii de internare
Adrese utile
Sesizari
Sectie Recuperare Cronici
Sectie Interne Cronici
Compartiment Cardiologie cronici
Camera de garda
Cabinet ORL
Radiologie
Urgente stomatologice
Farmacia
Laborator
Petrila - Istoric si zone turistice
Structura organizatorica

Conditii de internare

Carte de identitate (buletin de identitate)
Adeverinta de la locul de munca care sa ateste calitatea de asigurat (pentru salariati)
Cupon de pensie (pentru pensionari)